Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie www.sp8.konin.pl  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie tylko do serwisu internetowego http://bip.sp8.konin.pl

Data publikacji obecnej wersji serwisu internetowego 2020-03-19


Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-19

Serwis internetowy www.sp8.konin.pl jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Niezgodności lub wyłączenia wymieniono poniżej:

 • Podstrona Dla ucznia/Rodzica/ e-dziennik: odwołuje się do zewnętrznego serwisu https://uonetplus.vulcan.net.pl/konin, umożliwiającego dostęp do elektronicznego dziennika
 • Podstrona Panel Kandydata/ Kalendarz rekrutacji: odwołuje się do zewnętrznego serwisu https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/konin , umożliwiającego przeprowadzenie rekrutacji elektronicznej
 • Na stronie głównej, znajduje się wyłącznie przycisk do przekserowania na , wyświetlające się informacje pochodzą z zewnętrznego źródła
 • Na podstronie Panel Kandydata / na podstronach znajduje się kilka linków dokumentów pochodzących ze źródła zewnętrznego – strony

Zgodność ze standardami:

Serwis jest częściowo niezgodny ze standardami W3C:

Kompatybilność:

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. NVDA.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana czcionki, zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu, podkreślenie linków.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające jak NVDA), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Deklarację sporządzono 2020-03-19 na podstawie samooceny przeprowadzonej
przez podmiot publiczny – Szkołę Podstawową nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie.

 

Dostępność architektoniczna:

 1. Wyszyńskiego 24 –budynek Szkoły

Główny budynek Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie, w którym mieszczą się m.in. następujące pomieszczenia:

 • Sekretariat szkoły
 • Dyżurka szkolna
 • Sala gimnastyczna
 • Świetlica szkolna
 • Sale lekcyjne
 • Pedagog i Psycholog
 • Pokój nauczycielski
 • Logopeda
 • Pomieszczenia administracji

Opis dostępności wejścia do budynku

 • wejście główne od strony ul. Wyszyńskiego: dostępne dla osób z 
  niepełnosprawnością ruchową; do budynku prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • wejście od strony boiska: dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową ;do budynku prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych ,po którym swobodnie można przejechać wózkiem inwalidzkim.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • Korytarz na poziomie parteru: dostępny.
 • Brak opcji wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje.
 • Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem szkoły, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach.
 • Winda na wyższe kondygnacje: brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

 • Platforma: brak
 • Pochylnia: przy wejściu głównym i od strony boiska.
 • Pętle indukcyjne ; brak
 • Toaleta dostosowana : brak w budynku ,ale przystosowana i dostępna na zewnątrz przy boisku wielofunkcyjnym.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Osoby z niepełnosprawnościami nie mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu parkingowym wyznaczonym dla osób niepełnosprawnych .Przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie – znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne wjazd od ulicy Wyszyńskiego.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie .

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak osoby posługującej się językiem migowym.

Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

 • e-mailem na adres:.[email protected]
 • faksem na nr: 63 242 48 86,
 • telefonicznie pod nr telefonu: 63 242 48 86

 Inne informacje.

Dojazd do głównego budynku:

 • autobusem MZK: do przystanku ulica  WYSZYŃSKIEGO, następnie pieszo ulicą Wyszyńskiego do obiektu szkoły;
 • samochodem: ulicą Wyszyńskiego bezpośrednio na parking przed głównym budynkiem Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Teresa Maciejewska. Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu 063 242 48 86 lub wysyłając e-mail na adres [email protected]. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Prosimy o kontakt w celu:

 1. zgłaszania problemów z dostępnością serwisów internetowych,
 2. składania wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej,
 3. składania skarg na brak zapewnienia dostępności.

Pod adresem  poczty elektronicznej [email protected] lub numerem telefonu: 63 242 48 86

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład można zażądać odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie takie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. sposób kontaktu, .
 3. formę żądanej informacji, jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania

             informacji w formie alternatywnej.

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov. pl)