Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Klauzula informacyjna dla rodziców (klientów, szkół i placówek oświatowych)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

 Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie  ul. Kar. Stefana Wyszyńskiego 24

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@konin.um.gov.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

  Ustawa z 7 września 1991 O systemie oświaty ( Dz.U. z 2017 poz. 2198);

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 i 949)

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r Przepisy wprowadzające ustawę –  Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 poz. 60)

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem

  Ustawa z 7 września 1991 O systemie oświaty ( Dz.U. z 2017 poz. 2198);

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 i 949)

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r Przepisy wprowadzające ustawę –  Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 poz. 60)

  Statut Szkoły z dnia 29 listopada 2017r.) jest obligatoryjne

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - kontakt: iod@konin.um.gov.pl

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie
Data utworzenia:2018-05-24
Data publikacji:2018-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mirosław Małuszek
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:785