Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2023

13 marca 2024
Czytaj więcej o: Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin do stołówki szkolnej w 2024 roku

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Wyszyńskiego 24, 62-510 Konin informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego zgodnie z procedurą publicznego konkursu ofert na: „Dostawę mięsa i wędlin do stołówki szkolnej na 2024 rok”  w wyznaczonym terminie tj.: do dnia 20.12.2023 r. do godziny 12:00 wpłynęły 4 oferty.

22 grudnia 2023
Czytaj więcej o: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin do stołówki szkolnej w 2024 roku

Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin do stołówki szkolnej w 2024 roku

O G Ł O S Z E N I E

O   P U B L I C Z N Y M    K O N K U R S I E   O F E R T

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto (§ 5 ust.1 pkt. b) zał. nr 1 do Zarządzenia nr 172/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie dokonywania zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto ze środków budżetu Miasta Konina.

4 grudnia 2023
Czytaj więcej o: Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin do stołówki szkolnej w 2024 roku