Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie www.sp8.konin.pl  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie tylko do serwisu internetowego http://bip.sp8.konin.pl

Data publikacji obecnej wersji serwisu internetowego 2020-03-19

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-19

Data ostatniej aktualizacji deklaracji dostępności: 2024-03-26

Serwis internetowy www.sp8.konin.pl jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Niezgodności lub wyłączenia wymieniono poniżej:

 • Podstrona Dla ucznia/Rodzica/ e-dziennik: odwołuje się do zewnętrznego serwisu https://uonetplus.vulcan.net.pl/konin, umożliwiającego dostęp do elektronicznego dziennika
 • Podstrona Panel Kandydata/ Kalendarz rekrutacji: odwołuje się do zewnętrznego serwisu https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/konin , umożliwiającego przeprowadzenie rekrutacji elektronicznej
 • Na stronie głównej, znajduje się wyłącznie przycisk do przekserowania na , wyświetlające się informacje pochodzą z zewnętrznego źródła
 • Na podstronie Panel Kandydata / na podstronach znajduje się kilka linków dokumentów pochodzących ze źródła zewnętrznego – strony

Zgodność ze standardami:

Serwis jest częściowo niezgodny ze standardami W3C:

Kompatybilność:

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. NVDA.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana czcionki, zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu, podkreślenie linków.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające jak NVDA), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Deklarację sporządzono 2020-03-19 na podstawie samooceny przeprowadzonej
przez podmiot publiczny – Szkołę Podstawową nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie.

 

Dostępność architektoniczna:

 1. Wyszyńskiego 24 –budynek Szkoły

Główny budynek Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie, w którym mieszczą się m.in. następujące pomieszczenia:

 • Sekretariat szkoły
 • Dyżurka szkolna
 • Sala gimnastyczna
 • Świetlica szkolna
 • Sale lekcyjne
 • Pedagog i Psycholog
 • Pokój nauczycielski
 • Logopeda
 • Pomieszczenia administracji

Opis dostępności wejścia do budynku

 • wejście główne od strony ul. Wyszyńskiego: dostępne dla osób z 
  niepełnosprawnością ruchową; do budynku prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • wejście od strony boiska: dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową ;do budynku prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych ,po którym swobodnie można przejechać wózkiem inwalidzkim.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • Korytarz na poziomie parteru: dostępny.
 • Brak opcji wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje.
 • Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem szkoły, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach.
 • Winda na wyższe kondygnacje: brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

 • Platforma: brak
 • Pochylnia: przy wejściu głównym i od strony boiska.
 • Pętle indukcyjne ; brak
 • Toaleta dostosowana : brak w budynku ,ale przystosowana i dostępna na zewnątrz przy boisku wielofunkcyjnym.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Osoby z niepełnosprawnościami nie mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu parkingowym wyznaczonym dla osób niepełnosprawnych .Przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie – znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne wjazd od ulicy Wyszyńskiego.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie .

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Są osoby posługujące się językiem migowym.

Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

 • e-mailem na adres:.[email protected]
 • faksem na nr: 63 242 48 86,
 • telefonicznie pod nr telefonu: 63 242 48 86

 Inne informacje.

Dojazd do głównego budynku:

 • autobusem MZK: do przystanku ulica  WYSZYŃSKIEGO, następnie pieszo ulicą Wyszyńskiego do obiektu szkoły;
 • samochodem: ulicą Wyszyńskiego bezpośrednio na parking przed głównym budynkiem Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Teresa Maciejewska. Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu 063 242 48 86 lub wysyłając e-mail na adres [email protected]. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Prosimy o kontakt w celu:

 1. zgłaszania problemów z dostępnością serwisów internetowych,
 2. składania wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej,
 3. składania skarg na brak zapewnienia dostępności.

Pod adresem  poczty elektronicznej [email protected] lub numerem telefonu: 63 242 48 86

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład można zażądać odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie takie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. sposób kontaktu, .
 3. formę żądanej informacji, jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania

             informacji w formie alternatywnej.

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov. pl)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa nr 8 w Koninie
Data utworzenia:2020-09-29
Data publikacji:2020-09-29
Osoba sporządzająca dokument:Mirosław Małuszek
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2138

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-03-16 19:03:17AdministratorZmiana treści dokumentuDeklaracja dostępności
2022-03-23 07:36:30AdministratorZmiana treści dokumentuDeklaracja dostępności
2021-03-25 20:39:58AdministratorZmiana treści dokumentuDeklaracja dostępności